1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. مطالب مفید
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
2016-01-09-06-26-38 فعاليتهاي اجرايي،نظارتي و مشاوره اين فعاليتها مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود: ·       نظارت و هدايت...
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
2016-01-09-06-25-43فعاليتهاي آموزشي اين مرکز در نظر دارد به منظور ارتقاي سطح علمي تخصصهاي مرتبط با ماشينهاي کشاورزي با همکاري واحدهاي توليدي ،خدماتي،بازرگاني وسازمان هاي...
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
2016-01-09-06-25-17فعالیت های پژوهشی مرکز در این مرکز کلیه پروژه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه مهندسی بیوسیستم در قالب یک برنامه ریزی مدون تعریف شده و با همکاری...
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
2016-01-09-06-16-02  مراحل اخذ گواهی کیفیت کرج - ویژه تولید کنندگان و وارد کنندگان ادوات و ماشینهای کشاورزی به استحضار مراجعین و متقاضیان اخذ گواهی تائید کیفیت ادوات...